การใช้งาน Infrared Remote Control Kit กับ Sensor Shield V 5.0

อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้

ชุดสั่งงานอุปกร์ผ่าน Remote ประกอบด้วย รีโมทขนาดเล็กมีหลายปุ่มให้ใช้งาน และตัวรับสัญญาณอินฟาเรด ต่อเป็นโมดูลสำเร็จ เสียบสายพร้อมใช้งาน

ต่อวงจรตามรูป

ทดสอบการทำงาน  Infrared Remote Control Kit ประกอบ ตัวรับอินฟราเรด ลงที่ บอร์ด Remote Control Kit  ตามรูป

ดาวน์โหลด ไลบรารี่ IRremote ได้ที่

http://www.mediafire.com/download/e4rco5njo2gloki/IRremote.zip

จากนั้นให้ทำการเพิ่ม ไลบรารี่ IRremote ให้กับ Arduino (IDE) ของเรา

เลือกไฟล์ ไลบรารี่ IRremote.ZIP ที่เรา ดาวน์โหลดมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา จากนั้นคลิก Open โปรแกรม จะเพิ่ม ไลบรารี่ IRremote เข้าสู่ Arduino (IDE) ของเรา

เมื่อเข้าดูที่ Include Library จะพบ ไลบรารี่ IRremote เพิ่มเข้ามาด้านล่างดังรูป


ซอสโค้ด

#include <IRremote.h>


int RECV_PIN = 12;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

int on = 0;
unsigned long last = millis();

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
  Serial.println(“Hello”);
}

void loop() {

  if (irrecv.decode(&results)) {  
    if (millis() – last > 50) {
      if ( (results.value != 0xFFFFFFFF) && (results.value != 0x00) ) 
         Serial.println(results.value, HEX);
      irrecv.resume();
    }
    last = millis();      
    irrecv.resume(); 
  }
}
ผลลัพธ์ :  ที่ Serial Monitor เมื่อเรากดปุ่มที่เรากดปุ่มต่างๆ ที่  Remote จะแสดงค่า ตามรูป

แสดงว่า Infrared Remote Control Kit ของเรา นั้นพร้อมใช้งานแล้วครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *