การประกอบ Sensor Shield V5.0 กับ Arduino UNO R3

อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้

1. 
Arduino UNO R3 – Made in italy


2. Sensor Shield V 5.0

Arduino Shield เวอร์ชัน 5 บอร์ดขยายพอร์ท Arduino สำหรับเสียบกับสายเซนเซอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

Arduino ทุกเวอร์ชั่น (ยกเว้นพวกที่เป็น SMD และ เวอร์ชั่นที่ทำขึ้นกันเอง) จะถูกออกแบบให้มี Layout ของ Pin ต่างๆในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์เสริมหลายๆอย่างร่วมกันได้ โดยวิธี Plug n’ play หมายถึงแค่เสียบลงไปแล้วก็นำไปใช้งานได้เลย …. ทำให้อุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้ต่อพ่วงร่วมกันเรียกว่า Shield (ซึ่งหมายถึง เกราะ หรืออะไรประมาณนั้น ประมาณว่า สวมเกราะเสร็จ ออกไปรบได้เลย)

Shield ส่วนใหญ่จะใช้ ICSP Connector ในการเชื่อมต่อกับ Arduino board (หรือ Galileo board)  โดยเมื่อเชื่อมต่อ Shield แล้วเรายังสามารถใช้งาน Digital pin และ Analog pin บางอันได้อยู่ (หมายถึงว่า เราจะเสียการเชื่อมต่อบางอันไปให้ Shield ทำงาน)  ในปัจจุบันมีการออกแบบให้ Shield ใช้ทรัพยากรในการเชื่อมต่อกับบอร์ดน้อยที่สุด ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้มากขึ้น


ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสามารถของ บอร์ด Arduino UNO R3 ให้ประกบ บอร์ด Arduino Sensor Shield V5.0 เข้าที่ ด้านบนของ บอร์ด Arduino UNO R3 ดังรูป


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *